MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ KORONAVIRU

Aktuálně probíhající epidemie koronaviru je dosud největší výzvou naší generace. Lidé zodpovědní za rozhodování na všech úrovních, od městské samosprávy po vládu, jsou povinni dělat (preferovaně přesné) úsudky a na jejich základě jednat. Já, mladý matematik jen zdravě zasažen akademickým světem, mám naopak možnost rozpomenout se na moji několik let starou zálibu v modelování šíření … Číst dálMATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ KORONAVIRU